โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมตรวจสอบอาคารผู้ป่วย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมตรวจสอบอาคารผู้ป่วย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                             วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยอาจารย์เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมตรวจสอบอาคารผู้ป่วยเด็ก 5 ชั้น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเวลา 08.37 น. โดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศพม่า ความลึก 9 กิโลเมตร วัดความแรงตามมาตราริกเตอร์ได้ถึง 6.4 แม็กนิจูด (ข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว)โดยมี แพทย์หญิง บุญศิริ จันศิริมงคล รักษาการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา