โลโก้เว็บไซต์ สาธารณสุขอำเภอพาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้บริการฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 1 ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาธารณสุขอำเภอพาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้บริการฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 1 ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้บริการฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 11 -20 ปี ณ อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา