โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และทีมงานส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม MI 210 ชั้น 1 อาคาร M-Square (I-Park)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา