โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย วางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย วางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2566 โดย กวินวุฒิ สุทธนะ จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ และอาจารย์สุจิตรา จีนะวงษ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชน และอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา