โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมิติ ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายใต้ความร่วมมือการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมิติ ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายใต้ความร่วมมือการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ร่วมกับสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรความร่วมมือ และความพร้อมของหลักสูตร แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มทร.ล้านนา เชียงราย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา