โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการให้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library เฟส ๔ จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการให้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library เฟส ๔ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 โดย อนุพงศ์ ส่วนบุญ จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึง 16 ตุลาคม 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา