โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สรรพากร จังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต (RD go Campus) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สรรพากร จังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต (RD go Campus)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมสรรพากร จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนหรือสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus) ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง บัญชีดิจิทัล อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวศศิธร   ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่เชียงราย เป็นประธานเปิดงาน  

                 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนหรือสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย (RD go Campus)นี้ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างร่วมกันกับ กรมสรรพกร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจของนักศึกษา ให้มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะทำงาน รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษีอากรทำให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการชำระภาษีอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบในการชำระภาษีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา