โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมกาการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมกาการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมกาการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา