โลโก้เว็บไซต์ สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์  มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์ มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5043 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าสองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

         นายจิรพัส พรหมแก้ว  นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สถาปัตยกรรมหลัก (ระดับภูมิภาค: ภาคเหนือ)  โครงการ พื้นที่การอยู่ร่วมกันของมนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุล ผ่านป่าจิตวิญญาณบ้านสบลานThe Symbiocene Equilibrium  Coexistence area in Ban Sob Lan Spiritual Forest และนายอุดมศักดิ์ คำหล้า   นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รางวัลชมเชย รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สถาปัตยกรรมหลัก (ระดับภูมิภาค: ภาคเหนือ)ธนาคารความทรงจำ จังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Memorials Bank Learning center จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คลังรูปภาพ : ประกวดสถาปัตย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา