โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
------------------------------------------


         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 -18 สิงหาคม 2566 2566 โดยสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอเน็ตหรือยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-723979 ต่อ 1224 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)ผู้สนใจสามารถสมัครตามละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา