โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2566 จัดการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร ประธานกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา