โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2566  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา