โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา