โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ มทร.ล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา