โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม : สวส. กำหนดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 1/2566) เดือน ก.ค. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม : สวส. กำหนดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 1/2566) เดือน ก.ค. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 5221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 1/2566) เดือน ก.ค. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
.............................................................................
ตารางการอบรม
ทุกวันพุธ ที่
5, 12, 19, 26
 เดือน กรกฎาคม 2566
เวลา 15.00 - 15.30 น. : การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
เวลา 15.30 - 15.45 น. : การสืบค้นหนังสือและการยืมต่อออนไลน์
เวลา 15.45 - 16.00 น. : การสืบค้นและดาวน์โหลดงานวิจัยจาก Thailis
เวลา 16.00 - 16.30 น. : การสืบค้นและดาวน์โหลดฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ มหาวิทยาลัย และกระทรวง อว. บอกรับ

.............................................................................
ช่องทางการลงทะเบียน : http://bit.ly/3jwc135 
วิทยากรโดย : นางสาวสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

.............................................................................
หมายเหตุ : หากผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง 10 คน ทางผู้จัดงาน ขอยกเลิกสัปดาห์ดังกล่าวไปเป็นของสัปดาห์ถัดไป
.............................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ ทองซัง E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทร. 053-921444 ต่อ 1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา