โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัคร อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัคร อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


                              ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ชื่อบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย (เงินรับฝาก) เลขที่บัญชี 522 – 6 – 01142 - 3 (ตามข้อ 4) ทาง e-mail:sirimart_kam@rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-723979 ต่อ 1224 (ในวันเวลาราชการ) รายละเอียดคลิก    

ดาวน์โหลดใบสัมครที่นี่!!!!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา