โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 มิถุนายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดยรองศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย และในช่วงค่ำวันเดียวกัน นางโสมวรรณ ทิพจร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์ เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา