โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 2405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา