โลโก้เว็บไซต์ บุรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย  มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมรณรงค์งบสูบบรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมรณรงค์งบสูบบรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

"บุรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมรณรงค์งบสูบบรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา