โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                              ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา