โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน และอาจารย์สุวิสา ทะยะธง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องยูโทเปีย โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ถนนแควหวาย ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา