โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ทุ่นแรงในโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการในพระราชดำริฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ทุ่นแรงในโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการในพระราชดำริฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ ศิริรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อนำประมวลผลผลิตนวัตกรรมเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว อาทิเช่น เครื่องสลัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องอบเมล็ดพันธ์ เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยลดความยากลำบากในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการทุ่นแรงงานคนโครงการด้านพันธุ์พืชร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยโครงการแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป และราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา