โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียน จีนและผู้ประกอบการ จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียน จีนและผู้ประกอบการ จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 600 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักเรียนแผนการเรียน จีนและผู้ประกอบการ จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย  กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และมีอาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียน สร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนและอาจารย์ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา