โลโก้เว็บไซต์ นศ.หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล NSC 2023 Award รางวัลชมเชย ด้านโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต จากการแข่งขัน NSC2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล NSC 2023 Award รางวัลชมเชย ด้านโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต จากการแข่งขัน NSC2023

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล NSC 2023 Award รางวัลชมเชย ด้านโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา โครงการ "ระบบเฝ้าระวังลูกโซ่ความเย็นวัคซีนพร้อมแอปพลิเคชันเคลื่อนที่" รหัสโครงการ 25p13n0157 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ภายใต้เวลาที่จำกัด ทุกคนคือ "ผู้กล้า" ที่พัฒนาผลงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพในเวทีระดับประเทศ การแข่งขัน NSC2023 เป็นการแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับประเทศของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) โดยจะมีการจัดแข่งขันเป็นประจำทุกปี

คลิปนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ https://www.facebook.com/100000550526763/videos/oa.620606356617562/637045081576542


                      สำหรับการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC National Software Contest) ครั้งที่ 25 NSC 2023 ได้จัดในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 ผ่านการนำเสนอผลงานแบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetin
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา