โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงล้านนา เชียงราย ประกาศรับสมัคร

1.อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
              วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ 

2.เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
                 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ตามลิงค์ด้านล่าง และยื่นใบสมัคร
ด้วยตอนเองได้ที่ กองงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>ใบสมัครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา