โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานสรงน้ำพระเจ้าทันใจ และรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดงานสรงน้ำพระเจ้าทันใจ และรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 27 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดงานสรงน้ำพระเจ้าทันใจ และรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  เวศนารัตน์ ให้เกียรติร่วมเป็นอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่ออาจารย์ผู้อาวุโส และรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ และอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ (1) Facebook


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา