โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 30 มีนาคม 2566 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิจารณาการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา