โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เมตรไตรพันธ์ ดร.รัฐพล  เกติยศ และ ดร.นฤนาถ เหมะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา