โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) ให้กับกลุ่มอาชีพ 17 หมู่บ้าน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

        โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สินค้าชุมชนเพื่อเตรียมศักยภาพให้ได้รับมาตรฐานด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา