โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพนวดี กรมหลวงราชสาริณีพัขร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพนวดี กรมหลวงราชสาริณีพัขร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย ณภัทร ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพนวดี กรมหลวงราชสาริณีพัขร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา