โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 2 โครงการ START UP2 ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันที่ 2 โครงการ START UP2 ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


เช้าวันนี้ (30 กันยายน 2559) วันที่ 2 ของโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเกษมสันต์ ไชยรัตน์ C.F.O (ผู้บริหารการเงิน) บริษัท สีสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมการวางแผน และการจัดทำแผนธุรกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาแนวทางธุรกิจของตนเอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย


คลังรูปภาพ : START UP2 วันที่ 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา