โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิญชูเกียรติบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิญชูเกียรติบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิญชูเกียรติบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมจัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคล ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวัฒนธรรมไทยและจิตอาสา 

     เชิญชวนส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา