โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา