โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ หลักการควบคุมไฟอย่างปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ หลักการควบคุมไฟอย่างปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "หลักการควบคุมไฟอย่างปลอดภัย" โดยมีนายนิกรชัย ภพลือชัย หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย และคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักการควบคุมไฟอย่างปลอดภัย และสาธิตการควบคุมไฟลักษณะต่างๆ ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ ณ อาคารเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา