โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  RMUTL Run 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล RMUTL Run 2023

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 22 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย, นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  RMUTL Run 2023  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา