โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 21 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในการเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา การเรียนการสอนภายใน แต่ละสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน ได้มีการเวิคช็อปในห้องปฏิบัติการโดยมีอาจารย์และนักศึกษาคอยให้ความรู้กับน้องๆ อย่างใกล้ชิด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา