โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครในรอบ TCAS1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครในรอบ TCAS1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในรอบ TCAS1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์  และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล สาขาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา