โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกาชาด รับบริจาคโลหิต ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกาชาด รับบริจาคโลหิต ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 19 มกราคม 2566 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย  ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกาชาด รับบริจาคโลหิต โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา