โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการด้านพันธุ์พืชร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการด้านพันธุ์พืชร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการด้านพันธุ์พืชร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา