โลโก้เว็บไซต์ หน่วยอนุรักษ์พลังงาน ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยอนุรักษ์พลังงาน ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 18 มกราคม 2566 หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา