โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                           วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย, นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย, นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยในเวลา 7:25 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 9:30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์, การประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจากนั้น ได้จัดพิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ โดยในปีนี้ อาจารย์ทัชชกร ธรรมปัญญา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทอาจารย์ ด้านบริการวิชาการและสังคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา