โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประกอบพิธีเปิดสายตาพระเจ้า(เบิกเนตร)และพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ เนื่องในโอกาสบูรณะปิดทองคำแท้องค์พระเจ้าทันใจ และวันครบรอบวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประกอบพิธีเปิดสายตาพระเจ้า(เบิกเนตร)และพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ เนื่องในโอกาสบูรณะปิดทองคำแท้องค์พระเจ้าทันใจ และวันครบรอบวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 18.39 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ เนื่องในโอกาสบูรณะปิดทองคำแท้องค์พระเจ้าทันใจ และครบรอบวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ประกอบพิธีจุดเทียนอธิษฐานพระพุทธปัสสี จุดเทียนมงคลซ้าย จุดเทียนมงคลขวา อธิษฐานจุดเทียนโลกุตตระธรรม จำนวน 9 เล่ม อธิษฐานจุดเทียนบูชาขันแก้ว 5 โกฐาน จากนั้นอาราธนาพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ พระสงฆ์สวดเบิก 1 วาล

                  และในวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 00.00 น. จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส โดยมีหญิงสาวพรหมจารีนุ่งขาวห่มขาว จำนวน 9 คน เป็นผู้กวน จากนั้นเวลา 05.09 นาที ประกอบพิธีเปิดสายตาพระเจ้า(เบิกเนตร) และร่วมกันถวายข้าวมธุปายาส  และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ มณฑลพิธี ลานธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก>>>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6093537137375992&type=3

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา