โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บ้านผลไม้(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บ้านผลไม้(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 14 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บ้านผลไม้(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส จำกัด, และบริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการออกแบบวิจัย สร้างนวัตกรรม ร่วมกันให้บริการทางวิชาการ แก่บุคคลทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทั้งระบบ ในด้านเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา