โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย มอบรางวัลให้แก่นักวิจัย และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบรางวัลให้แก่นักวิจัย และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 14 มกราคม 2565 งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ นักวิจัยและนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับอาจารย์ นักวิจัยดีเด่น จำนวน 6 ท่าน และนักบริการวิชาการดีเด่นจำนวน 1 ท่าน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา