โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ ลานพระเจ้าทันใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ ลานพระเจ้าทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ลานพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา