โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 13 มกราคม 2566 มทร.ล้านนา นำโดยนายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม โดยมีท่านพลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นางบุปผา ชวะพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะสภาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิชาการและนวัตกรรมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา