โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ Step2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ Step2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจเบื้องต้น Step1 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจเบื้องต้น Step1 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ Step2 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา