โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการบัญชี  ในการแข่งขันโครงการ Thailand Accounting 2016 U-Challenge  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการบัญชี ในการแข่งขันโครงการ Thailand Accounting 2016 U-Challenge

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 493 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว และ นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม
และอันดับที่ 6 นายอนุรักษ์ เล่ห์ลักษ์ และ นางสาวสุปราณี เกเยน        

         ในการแข่งขันโครงการ Thailand Accounting 2016 U-Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ควบคุมทีมโดย อ.จรัสศรี โนมี และ อ.สุวิสา ทะยะธง ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 78 ทีม 36 สถาบันทั่วประเทศ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา