โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 3 จำนวน 11 โครงการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 3 จำนวน 11 โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ทั้งหมด 27 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่สองได้ติดตามจำนวน 11 โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ณ ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา