โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษาในงาน RMUTL Open House 2022 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษาในงาน RMUTL Open House 2022 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน RMUTL Open House 2022 เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำหลักสูตรที่เปิดสอน ไปประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรมสันทนาการและแจกของที่ระลึกภายในงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา